بعد از گذشتن 5 سال از راه اندازی سایت ززی یرد، بر آن شدیم تا قالب سایت را از نظر گرافیک و دیداری ارتقاء دهیم.
قالب جدید دارای شش تم است، که چهار تم مربوط به چهار فصل است، و یک تم مربوط به جشن ها و تم دیگر در مناسبت های عزاداری نمایش داده می شود.
البته جهت ارتقای محتوی آن نیز برنامه هایی در دست اقدام است که از اهالی علاقه مند در ارتقای آن بهره خواهیم برد.