پس از سنگفرش شدن خیابان ولی عصر و بخشی از خیابان امام حسن (ع) اینک مسئولین روستا به این نتیجه رسیده اند که سایر خیابان های روستا را آسفالت نمایند.

این پروژه با هزینه ای بالغ بر ۵۰۰ میلون تومان از اوایل سال ۹۴ آغاز شده است و طی آن خیابان های دانش، معراج، کوهدشت، شهید صادقی،شهید بابایی، طالقانی و شریعتی آسفالت خواهند شد.
جدول گذاری بیشتر خیابان ها انجام شده است و با پایان یافتن جدول گذاری، زیر سازی و آسفالت انجام خواهد شد. بر اساس برنامه زمان بندی، این پروژه اواخر شهریور ماه پایان می یابد.

جناب آقای موسوی عضو شورای اسلامی روستا، ضمن بیان خبر فوق اظهار داشتند پروژه تکمیل زیر زمین ساختمان فرهنگی ورزشی بعنوان باشگاه ورزشی در حال انجام بوده و موزاییک فرش مزار شهدا مراحل پایانی خود را می گذراند.