جمعی از اهالی روستا که از دوست داران محیط زیست و بالطبع طبیعت رزجرد هستند روز جمعه دوم مرداد زباله های مسیر رودخانه هفت چشمه را جمع آوری کردند.

البته این مسیر با توجه به این که بیشتر در دسترس اهالی و کوهنوردان قله یخبند (شجاع الدین) می باشد، زباله زیادی ندارد، اما در راستای پاکسازی طبیعت رزجرد، به عنوان اولین اقدام، مسیر مناسبی بود.

امیدواریم با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، از این پس علاوه بر پاکسازی طبیعت، از ریختن زباله و پسماندها و آلوده کردن محیط زیست جلوگیری کنیم. که در این بین نقش گردشگران قزوینی به دلیل حضور در تفرجگاه های رزجرد در روزهای تعطیل تعیین کننده است.