دوست داران طبیعت و محیط زیست رزجرد در دومین برنامه خویش همراه با گروه رفتگران طبیعت استان قزوین، زباله ها و پسماندهای رودخانه اصلی رزجرد را جمع آوری می کنند.

پاکسازی رودخانه رزجرد

پاکسازی رودخانه رزجرد

ضمن تشکر و قدردانی از این گروه که به دعوت ما پاسخ مثبت دادند از علاقه مندان به طبیعت دعوت می شود در این برنامه حضور یابند.

امیدواریم ضمن جمع آوری بخشی از زباله ها، این گونه حرکت ها باعث شود ما و گردشگران از ریختن زباله خودداری نماییم. چرا که بیشتر این پسماندهای موجود در طبیعت رزجرد، حاصل رعایت نکردن نظافت از سوی گردشگرانی است که روزهای تعطیل به تفرجگاه های رزجرد سفر می کنند.

پاکسازی رودخانه رزجرد، جمعه 9 مرداد

پاکسازی رودخانه رزجرد، جمعه ۹ مرداد

البته جا دارد از کوهنوردان عزیز و گردشگرانی که زباله های خویش را در سطل های زباله می ریزند یا با خود می برند، تشکر و قدردانی کنیم.

پس به امید طبیعت پاک

 

وعده ی ما: جمعه ۹ مرداد ماه، روبروی رستوران وصال