امروز جمعه نهم مرداد ماه، گروه رفتگران طبیعت استان قزوین به دعوت اهالی دوست دار محیط زیست، با حضور در رزجرد، بخشی از رودخانه رزجرد را از زباله و پسماندهای گردشگران، پاکسازی نمودند.

در اینجا لازم می دانیم از آقای علیرضا تیموری (نماینده گروه رفتگران طبیعت ایران در استان قزوین) و تک تک اعضای گروه که خالصانه و بی ادعا تلاش می کنند، نهایت سپاسگزاری را بنماییم. و امیدواریم مردم عزیز قزوین با رعایت بهداشت زباله، قدردان زحمات آنان باشند.

از حواشی این برنامه حضور و همراهی بخشدار محترم و یکی از اعضای شورای شهر قزوین در میان رفتگران طبیعت استان قزوین بود که قابل توجه و قدردانی است.

همچنین حضور و تلاش دهیار و دو تن از اعضای شورای اسلامی رزجرد، مایه دلگرمی بوده و لازم می دانیم از ایشان نیز قدردانی کنیم.

عکس ها از: میلاد خوئینی و علیرضا بخشی