نمی توان همیشه منتقد بود و از کاستی ها گفت و خوبی ها را ندید.

آقای حسن درگاهی نیا در حال آبیاری درختان سیمزار (قبرستان رزجرد)

آقای حسن درگاهی نیا در حال آبیاری درختان سیمزار (قبرستان رزجرد)

دیروز با خبر شدیم در یک حرکت خودش جوش، آقای حسن درگاهی نیا، هر روز درختان سیمزار (قبرستان رزجرد) را آبیاری می کند و هیچ چشم داشتی نیز ندارند. این حرکت ایشان قابل تحسین و تقدیر است.

شاید دهها برنامه و همایش در سراسر کشور جهت نهادینه کردن این گونه اقدام ها برگزار شود اما این اقدام خودجوش یکی از رفتارهای نیک اهالی است که دیده نمی شوند، و در روستا کسانی هستند که خیرخواهانه و بشر دوستانه فعالیت می کنند و دیده نمی شوند چون آنچه که برایشان مهم است هدف است نه دیده شدن.

به ایشان خداقوت می گوییم و ضمن آروزی سلامتی و عاقبت بخیری برای ایشان و خانواده اش، این گونه حرکت ها را نقطه عطفی در اعتلای فرهنگ همکاری در بین اهالی می دانیم.