کارگاه آموزشی «آشنایی با وب سایت ززی یرد و نحوه همکاری با آن» برگزار خواهد شد.

۱- آشنایی با بخش های آن
۲- آشنایی با تاریخچه ی ۱۰ سال گذشته
۳- آشنایی با بازدیدکنندگان و نحوه ی بازدید آن ها
۴- چگونگی همکاری با آن

مکان و زمان برگزاری بعداً اعلام خواهد شد.

کسانی که تمایل دارند در این کارگاه شرکت کنند.
آمادگی خود را به شماره ۵۰۰۰۲۴۶۴۸۴۰ ارسال کنند
متن پیام
اسم- اسم پدر- اسم پدربزرگ- فامیلی