ارسال عکس ها توسط: ابراهیم اکبرشاهی (صمد)

صعود به قله یخبند - 16

صعود به قله یخبند – ۱۶

صعود به قله یخبند - 15

صعود به قله یخبند – ۱۵

صعود به قله یخبند - 14

صعود به قله یخبند – ۱۴

صعود به قله یخبند - 13

صعود به قله یخبند – ۱۳

صعود به قله یخبند - 12

صعود به قله یخبند – ۱۲

صعود به قله یخبند - 11

صعود به قله یخبند – ۱۱

صعود به قله یخبند - 10

صعود به قله یخبند – ۱۰

صعود به قله یخبند - 9

صعود به قله یخبند – ۹

صعود به قله یخبند - 8

صعود به قله یخبند – ۸

صعود به قله یخبند - 7

صعود به قله یخبند – ۷

صعود به قله یخبند - 6

صعود به قله یخبند – ۶

صعود به قله یخبند - 5

صعود به قله یخبند – ۵

صعود به قله یخبند - 4

صعود به قله یخبند – ۴

صعود به قله یخبند - 3

صعود به قله یخبند – ۳

صعود به قله یخبند - 2

صعود به قله یخبند – ۲

صعود به قله یخبند - 1

صعود به قله یخبند – ۱