با یاری پروردگار، حمایت های جناب آقای مهندس علیخانی، بخشدار محترم بخش مرکزی قزوین و پیگیری های لازم دهیاری و اعضای محترم شورای اسلامی روستا، فاز دوم آسفالت ریزی خیابان های روستا شامل خیابان کودشت، بابایی و طالقانی طی روزهای ۲۵ تا ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری به انجام رسید.
همچنین آسفالت ریزی خیابان های حسینیه و مزار شهدا نیز در دستور کار قرار دارد.
از شما اهالی فهیم و محترم روستای رزجرد که در این مدت با صبر و شکیبایی خویش، ما را یاری نموده اید، صمیمانه سپاسگزاری می نماییم.
در این جا لازم می دانیم از تلاش های مجدانه بخشدار محترم بخش مرکزی قزوین نیز که راه گشای این مهم گردید، قدردانی نماییم و توفیق ایشان را از ایزد منان خواستار باشیم.
دهیاری و شورای اسلامی رزجرد