امروز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، اهالی رزجرد در حرکتی خودجوش نارضایتی خویش را از ایجاد معدن در محدوده روستای رزجرد در منطقه لاله چاک، نزدیک به راهدارخانه رزجرد، با حضور در محل اعلام نموده و از مسئولین خواستند که چاره ای برای این معضل بیندیشند.

هنوز گرد و خاک معدن «ماسه کوهی» غرب روستا بر سر روی اهالی می نشیند، کم نیست، دوباره معدنی دیگر مجوز می گیرد. باشد که مسئولین به خود بیایند.

در این تجمع خرد و کلان، پیر و جوان و زن و مرد حضور داشتند و با نوشته هایی که در دست داشتند خواسته های خود را مطرح می نمودند.

و در این جا لازم می دانیم از اعضای محترم شورای اسلامی و دهیار محترم رزجرد قدردانی نماییم که حامی این تجمع بودند.