دیروز، دوشنبه ۱۰ خرداد ماه سال جاری، تعداد ۲۶ تن از نونهالان سه تا شش سال رزجرد، جشن پایان دوره مهد قرآنی خویش را در ساعت ۱۷ در طبیعت زیبای رزجرد، برگزار کردند.

سرکار خانم فاطمه زینلی، فرمانده پایگاه فاطمیه ی رزجرد و همچنین مربی این دوره، ضمن سپاسگزاری از حضور فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای، جناب سروان برزگر در این جشن، اظهار داشتند این دوره هشت ماهه بوده و در این مدت سرکار خانم سعیده سادات حسینی به عنوان کمک مربی با ایشان همکاری داشته اند و همچنین از سرکار خانم سمانه بخشی نیز به پاس زحماتی که متحمل شده اند، سپاسگزاری نمودند.

ما نیز برای ایشان و نونهالان رزجرد آرزوی عاقبت به خیری داریم.

جشن پایانی مهد قرآن پایگاه فاطمیه ی رزجرد - تصویر 1

جشن پایانی مهد قرآن پایگاه فاطمیه ی رزجرد – تصویر ۱

جشن پایانی مهد قرآن پایگاه فاطمیه ی رزجرد - تصویر 2

جشن پایانی مهد قرآن پایگاه فاطمیه ی رزجرد – تصویر ۲

جشن پایانی مهد قرآن پایگاه فاطمیه ی رزجرد - تصویر 3

جشن پایانی مهد قرآن پایگاه فاطمیه ی رزجرد – تصویر ۳