سرکار خانم جهانبخشی، مدیر و مؤسس مهد کودک و پیش دبستانی «امید و آرزو» روستای رزجرد در تماس با ما اظهار داشتند، والدین گرامی فرزندان متولد نیمه دوم سال ۱۳۸۹ و نیمه اول سال ۱۳۹۰، تا آخر خرداد ماه سال جاری فرصت دارند برای ثبت نام فرزند خویش فقط در روزهای یکشنبه به مهد کودک به آدرس: خیابان ولیعصر، کوچه گلستان دوم مراجعه نمایند.

مهد کودک و پیش دبستانی «امید و آرزو» - تصویر 1

مهد کودک و پیش دبستانی «امید و آرزو» – تصویر ۱

مهد کودک و پیش دبستانی «امید و آرزو» - تصویر 2

مهد کودک و پیش دبستانی «امید و آرزو» – تصویر ۲

مهد کودک و پیش دبستانی «امید و آرزو» - تصویر 3

مهد کودک و پیش دبستانی «امید و آرزو» – تصویر ۳

مهد کودک و پیش دبستانی «امید و آرزو» - تصویر 4

مهد کودک و پیش دبستانی «امید و آرزو» – تصویر ۴

مهد کودک و پیش دبستانی «امید و آرزو» - تصویر 5

مهد کودک و پیش دبستانی «امید و آرزو» – تصویر ۵