آتلیه «ژست» که مدتی است کار خویش را در روستای رزجرد آغاز کرده است، به مناسبت ماه مبارک رمضان، از اول تا ۱۶ تیر ماه سال جاری، تخفیف ویژه ای را در نظر گرفته است.

آتلیه ژست روستای رزجرد، نمونه عکس 2

آتلیه ژست روستای رزجرد، نمونه عکس ۲