مسابقات دو میدانی استقامت از سری مسابقات ورزشی دهه فجر، دیروز برگزار شد. این مسابقات ساعت ۱۴:۳۰ بعداز ظهر دیروز ۲۰ بهمن ماه در دو رده سنی زیر ۱۵ سال و آزاد با حضور نوجوانان و جوانان روستا انجام شد که خط شروع مسابقه روستای رشتقون و خط پایان برای شرکت کنندگان رده سنی زیر ۱۵ سال ۵۰۰ متر پس از خط شروع و برای رده سنی آزاد گلزار شهدای روستا بود.

پس از پایان مسابقه شرکت کنندگان، گلزار شهدای روستا را گلباران و غبار روبی نمودند.

نفرات برتر رده سنی زیر ۱۵ سال:

  1. محمد اکبرشاهی (ابراهیمِ صمد)
  2. امیر محمد اکبرشاهی (ابوالفضلِ حسن)
  3. امیر رعیت
  4. محمدعلی امیراحمدی (یوسف یحیی)
  5. مجید ابراهیمی (ابراهیم نظر)

نفرات برتر رده سنی آزاد:

  1. بهرام سیمیاری
  2. محمد ابراهیمی (قلی)
  3. آرمان اسدی