امروز جمعه ۲۸ بهمن ماه مسابقات فوتبال (مینی فوتبال) از سری مسابقات جام دهه فجر با برگزاری سه مسابقه ادامه یافت.  این مسابقات با حضور ۷ تیم برگزار می شود که هر تیم نیز دارای ۸ بازیکن و یک سرپرست می باشند.

تیم های شرکت کننده به ترتیب حروف الفبا:

۱- پاسارگاد

۲- پویا ۸۳

۳- دهیاری

۴- ساری پویا

۵- شاهین

۶- شهید پرویز یارگیو

۷- شهید فتح اله اکبرشاهی

نتایج مسابقات:

جمعه ۲۱ بهمن —– ساعت ۱ بعدازظهر —– شهید فتح اله اکبرشاهی ( ۲ – ۰ ) دهیاری

شنبه ۲۲ بهمن —– ساعت ۱۰ صبح —– ساری پویا ( ۷ – ۲ ) شاهین

شنبه ۲۲ بهمن —– ساعت ۱۱ صبح —– پویا ۸۳ ( ۳- ۰ ) پاسارگاد

 

جمعه ۲۸ بهمن —– ساعت ۱۰ صبح —– شهید پرویز یارگیو ( ۴ – ۲ ) پویا ۸۳

جمعه ۲۸ بهمن —– ساعت ۱۱ صبح —– پاسارگاد ( ۷ – ۰ ) شاهین

جمعه ۲۸ بهمن —– ساعت ۱۲ صبح —– شهید فتح اله اکبرشاهی ( ۲ – ۰ ) ساری پویا

برنامه مسابقات هفته بعد:

جمعه ۵ اسفند —– ساعت ۱۰ صبح —– شهید فتح اله اکبرشاهی – شاهین

جمعه ۵ اسفند —– ساعت ۱۱ صبح —– پویا ۸۳ – دهیاری

جمعه ۵ اسفند —– ساعت ۱۲ صبح —– پاسارگاد – شهید پرویز یارگیو