امروز جمعه ۵ اسفند ماه هفته سوم مسابقات فوتبال جام فجر با انجام سه دیدار پایان یافت و تیم شهید فتح اله اکبرشاهی با کسب سومین پیروزی خود همچنان در صدر جدول مسابقات باقی ماند.

جدول رده بندی مسابقات

رتبه نام تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ شهید فتح اله اکبرشاهی ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۱۶ ۹
۲ پاسارگاد ۳ ۱ ۱ ۱ ۹ ۵ ۴ ۴
۳ شهید پرویز یارگیو ۲ ۱ ۱ ۰ ۶ ۴ ۲ ۴
۴ ساری پویا ۲ ۱ ۰ ۱ ۷ ۴ ۳ ۳
۵ پویا ۸۳ ۳ ۱ ۰ ۲ ۶ ۶ ۰ ۳
۶ دهیاری ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳ ۳
۷ شاهین ۳ ۰ ۰ ۳ ۲ ۲۶ -۲۴ ۰

نتایج مسابقات هفته سوم (جمعه ۵ اسفند)

ساعت ۱۰ صبح —– شهید فتح اله اکبرشاهی ( ۱۲-۰ ) شاهین

ساعت ۱۱ صبح —– پویا ۸۳ ( ۱-۲ ) دهیاری

ساعت ۱۲ صبح —– پاسارگاد ( ۲-۲ ) شهید پرویز یارگیو

برنامه مسابقات هفته بعد (جمعه ۱۲ اسفند):

ساعت ۱۰:۳۰ صبح —– ساری پویا – پاسارگاد

ساعت ۱۱:۳۰ صبح —– شهید پرویز یارگیو – شهید فتح اله اکبرشاهی

ساعت ۱۲:۳۰ صبح —– دهیاری – شاهین