تیم شهید فتح اله صدرنشین با توقف در برابر تیم پویا ۸۳ با نتیجه ۱ – ۱ همراه با تیم شهید پرویز با ۱۰ امتیاز و فقط به لطف تفاضل گل بیشتر در صدر جدول باقی ماند. تیم شهید پرویز که تیم بدون باخت مسابقات نیز هست با نتیجه ۱۱ بر ۰ تیم ته جدولی شاهین را گلباران کرد و رده دوم را بدست آورد. تیم دهیاری نیز با نتیجه ۳-۰ ساری پویا را شکست داد و در مکان سوم جدول رده بندی قرار گرفت. در این هفته تیم پاسارگاد استراحت داشت.

جدول رده بندی مسابقات
رتبه نام تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ شهید فتح اله اکبرشاهی ۵ ۳ ۱ ۱ ۲۱ ۶ ۱۵ ۱۰
۲ شهید پرویز یارگیو ۴ ۳ ۱ ۰ ۲۲ ۸ ۱۴ ۱۰
۳ دهیاری ۴ ۳ ۰ ۱ ۱۸ ۴ ۱۴ ۹
۴ پاسارگاد ۴ ۲ ۱ ۱ ۱۲ ۵ ۷ ۷
۵ پویا ۸۳ ۴ ۱ ۱ ۲ ۷ ۷ ۰ ۴
۶ ساری پویا ۴ ۱ ۰ ۳ ۷ ۱۰ ۳
۷ شاهین ۵ ۰ ۰ ۵ ۳ ۵۰ -۴۷ ۰

 

نتایج مسابقات هفته پنجم (جمعه ۱۹ اسفند)

ساعت ۱۰:۳۰ صبح —– شاهین ( ۰ – ۱۱ ) شهید پرویز یارگیو ساعت ۱۱:۳۰ صبح —– دهیاری ( ۳ – ۰ ) ساری پویا ساعت ۱۲:۳۰ صبح —–  شهید فتح اله اکبرشاهی ( ۱ – ۱ ) پویا ۸۳

برنامه مسابقات هفته ششم (جمعه ۲۶ اسفند):