دانش آموزان دبستان معاد روستای رزجرد در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ با تلاش و پشتکار ستودنی توانستند به موفقیت های چشمگیری در زمینه های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی دست یابند:

 1. محمـد جواد امیر احمدی (کسب رتبه منطقه ای و استانی در رشته آزمون عملکردی)
 2. علی اکبرشاهی (داود) (کسب رتبه چهارم منطقه ای در رشته نقاشی)
 3. آریا خوئینی (کسب رتبه سوم منطقه ای در رشته نقاشی)
 4. محمـد امین اکبرشاهی (علی) (کسب رتبه منطقه ای در رشته دو میدانی)
 5. محمـد اکبرشاهی (کسب رتبه منطقه ای در رشته دو میدانی)
 6. کیمیا بخشی (کسب رتبه سوم منطقه ای در رشته حفظ قرآن)
 7. گروه سرود دختران (کسب رتبه منطقه ای در رشته سرود گروهی)
 8. گروه سرود پسران (کسب رتبه منطقه ای در رشته سرود گروهی)

همچنین ۸ نفر از دانش آموزان این دبستان نیز در آزمون ورودی مدرسه نمونه دولتی پذیرفته شدند:

 1. ایمان آخوندی
 2. رضا درگی
 3. مجید ابراهیمی
 4. فاطمه ابراهیمی
 5. مرتضی رامش خوار
 6. محدثه اکبرشاهی
 7. فاطمه جهان بخش
 8. مائده امیر احمدی

ضمن تبریک به این عزیزان و پدر و مادر ارجمندشان، از مدیریت و همکاران مجتمع شهید لشگری (دبستان معاد) به ویژه سرکار خانم نصری معلم پایه ششم سپاسگزاریم که با همت و پشتکار، یارای این نونهالان روستا بوده و هستند.

امید داریم همگی در آینده به موفقیت های بیشتری دست یابند