امسال نیز طبق روال سال های گذشته هیأت امنای مسجد که در روزهای پایانی ماه رمضان انتخاب می شوند در بیست و چهارمین روز از ماه رمضان، ۱۱ مرداد ماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در محل مسجد امام حسن مجتبی (ع) از میان افرادی که کاندیدا شده بودند اعضای جدید به مدت ۲ سال عهده دار خدمت به مسجد و اهالی شدند.
آقایان حاج ستار اکبرشاهی، حاج مهدی اکبرشاهی (محمد صادق)، حاج قاسم اکبرشاهی (آقاعلی)، مظاهر اکبرشاهی و مصطفی عاقله منتخبین اهالی هستند که در این بین آقایان حاج ستار اکبرشاهی و مظاهر اکبرشاهی در دوره قبل نیز خدمتگزار مسجد و اهالی بوده اند.
در اینجا لازم می دانیم از آقایان فرج اله اکبرشاهی، حاج رمضانعلی اکبرشاهی و محمود اکبرشاهی (سلمان) اعضای هیأت امنای دوره قبل سپاسگزاری نموده و آرزوی توفیق الهی برایشان درخواست نماییم.