برای تعامل بیشتر با کاربران بر آن شدیم در سایت آپارات که اکنون به عنوان مرجعی قابل اعتماد برای فیلم های ایرانی محسوب می شود، کانالی را ایجاد کنیم و فیلم های ززی یرد را در آن بارگذاری کرده و به نمایش بگذاریم.
شما کاربران و بازدیدکنندگان گرامی نیز می توانید فیلم های خود را برای نمایش در این کانال ارسال نمایید و همچنین می توانید با ازائه نظرات خود همچنان ما را یاری نمایید.
نشانی کانال «ززی یرد» در آپارات:
http://www.aparat.com/zeziyard