به مناسبت سی و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی ستاد دهه فجر روستای رزجرد جشنواره ورزشی را در سطح دهستان اقبال شرقی برگزار می کند.

این جشنواره شامل رشته های ورزشی زیر می باشد:

۱- مینی فوتبال

مکان: زمین فوتبال روستا

زمان شروع مسابقات: روز جمعه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ ساعت: ۱۰:۰۰ صبح (در صورت نامساعد بودن وضع آب و هوا زمان و مکان مسابقات فوتبال ممکن است تغییر کند که در این صورت متعاقباً اعلام خواهد شد)

شرایط:

 • مبلغ ورودی برای هر تیم ۵۰ هزار تومان است
 • تعداد بازیکنان هر تیم ۸ نفر است
 • معرفی یک نفر به عنوان سرپرست الزامی است
 • جهت ثبت نام تا قبل از تاریخ یاد شده به آقایان مجید صادقی (۰۹۱۲۷۸۱۱۲۴۶)، ابوالفضل اکبرشاهی (۰۹۱۲۵۸۱۵۱۱۳) و علی نقی اکبرشاهی (۰۹۱۹۱۸۲۷۹۸۰) مراجعه شود.

۲- والیبال

مکان: حسینیه ۷۲ تن روستا

زمان شروع مسابقات: روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ ساعت: ۱۴:۴۵

شرایط:

 • مبلغ ورودی برای هر تیم ۸۰ هزار تومان است
 • تعداد بازیکنان هر تیم ۸ نفر است
 • معرفی یک نفر به عنوان سرپرست الزامی است

۳- تنیس روی میز (انفرادی)

مکان: حسینیه ۷۲ تن روستا

زمان شروع مسابقات: روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ ساعت: ۱۹:۰۰

شرایط:

 • مبلغ ورودی برای هر نفر ۲۰ هزار تومان است
 • جهت ثبت نام تا قبل از تاریخ یاد شده به آقایان مصطفی عاقله (۰۹۱۹۳۸۱۳۵۸۳) و حسن رعیت (۰۹۱۹۱۸۸۶۱۶۹) مراجعه شود.

۴- دومیدانی (۱۰۰ متر سرعت)

مکان: حسینیه ۷۲ تن روستا

زمان شروع مسابقات: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ساعت: ۱۹:۰۰

 • جهت ثبت نام تا قبل از تاریخ یاد شده به آقایان بهمن اکبرشاهی (۰۹۱۲۷۸۴۶۵۴۲) و ابراهیم اکبرشاهی (۰۹۱۲۳۸۲۹۸۶۸) مراجعه شود.

۵- دو میدانی (استقامت رده سنی زیر ۱۵ سال)

مکان: از روستای رشتقون تا پایگاه شهید زینلی روستا

زمان شروع مسابقات: روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ساعت: ۱۳:۰۰ (در صورت نامساعد بودن وضع آب و هوا زمان و مکان این مسابقات ممکن است تغییر کند که در این صورت متعاقباً اعلام خواهد شد)

جهت ثبت نام تا قبل از تاریخ یاد شده به آقایان بهمن اکبرشاهی (۰۹۱۲۷۸۴۶۵۴۲) و ابراهیم اکبرشاهی (۰۹۱۲۳۸۲۹۸۶۸) مراجعه شود.

۶- دو میدانی (استقامت رده سنی آزاد)

مکان: از روستای رشتقون تا پایگاه شهید زینلی روستا

زمان شروع مسابقات: روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ساعت: ۱۳:۰۰ (در صورت نامساعد بودن وضع آب و هوا زمان و مکان این مسابقات ممکن است تغییر کند که در این صورت متعاقباً اعلام خواهد شد)

جهت ثبت نام تا قبل از تاریخ یاد شده به آقایان بهمن اکبرشاهی (۰۹۱۲۷۸۴۶۵۴۲) و ابراهیم اکبرشاهی (۰۹۱۲۳۸۲۹۸۶۸) مراجعه شود.

۷- دومیدانی (پرش طول)

مکان: پایگاه شهید زینلی

زمان شروع مسابقات: روز جمعه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ ساعت: ۱۴:۰۰ صبح (در صورت نامساعد بودن وضع آب و هوا زمان و مکان این مسابقات ممکن است تغییر کند که در این صورت متعاقباً اعلام خواهد شد)

جهت ثبت نام تا قبل از تاریخ یاد شده به آقایان سید مهدی حسینی (۰۹۱۹۱۹۰۳۶۴۱) و ابوالفضل اکبرشاهی (۰۹۱۲۵۸۱۵۱۱۳) مراجعه شود.

۸- شطرنج

مکان: پایگاه شهید زینلی روستا

زمان شروع مسابقات: روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ساعت: ۱۹:۰۰

شرایط:

 • مبلغ ورودی برای هر نفر ۵ هزار تومان است
 • جهت ثبت نام تا قبل از تاریخ یاد شده به آقایان وحید بخشی (۰۹۱۹۶۵۹۴۷۵۶) و ابوالفضل اکبرشاهی (۰۹۱۲۵۸۱۵۱۱۳) مراجعه شود.

۹- مچ اندازی

مکان: پایگاه شهید زینلی روستا

زمان شروع مسابقات: روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ ساعت: ۱۹:۰۰

 • جهت ثبت نام تا قبل از تاریخ یاد شده به آقایان وحید بخشی (۰۹۱۹۶۵۹۴۷۵۶) و عماد کریمی (۰۹۱۹۳۸۸۰۱۰۴) مراجعه شود.

این مسابقات با همکاری کلیه ارگان های روستای رزجرد برگزار خواهد شد و از نکات قابل توجه آن که در خور تحسین نیز است برگزاری مسابقات در حسینیه ۷۲ تن روستای رزجرد است.

اطلاعات تکمیلی و اخبار مسابقات طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.