شاید نوشته های من و که میخونین بگین که این هم که همش داره انتقادی مینویسه اما اشکال نداره قرار نیست که همه توی این نشریه خبرهای خوب و گوش نواز و گل و بلبلی بنویسند! یکی هم باید باشه که مثه من بنویسه من اینجوری می نویسم … تو این سری از نوشته هام که شاید…نمایش مطلب