• بایگانی برچسب : آمار

سیمای مرگ و میر دو ساله روستای رزجرد (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱)

ترسیم دقیق چهره مرگ وبیماری در جامعه، به منظور شناسایی علل و مقابله با عوامل سبب ساز آن، راهبرد اصلی برای افزایش طول عمر بشر و ارتقای سلامت انسان است تعداد موارد فوت متاثر ازساختار و ترکیب جمعیت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی یک جامعه است و بر اساس این اطلاعات جداول عمرتشکیل می شود که اطلاعات فراوانی پیرامون ساختار سنی جمعیت و امید به زندگی و بسیاری شاخص های دیگر را دراختیار قرار می دهد. علل فوت نیز نمایانگر چگونگی بهره مندی مردم آن جامعه از خدمات بهداشتی و درمانی است.

همچنین توزیع عوامل خطر منجر به مرگ در گروه های سنی، جنسی، قومیتی و… را مشخص می کند.

در جوامع عقب افتاده معمولاً قسمت اعظم مرگ و میر را بیماری های عفونی و انگلی و سوء تغذیه تشکیل می دهند. در حالی که درجوامع پیشرفته تر بیماری های غیر واگیر و مزمن این سهم را دارا می باشند. کنترل روند میزان بروز علل ثبت شده برای مرگ های یک جامعه منجربه شناخت روند دگرگونی سلامتی (Health Transition) آن جامعه می شود. برای مقایسه های کلی جوامع مختلف با همدیگر نیز پنج یا ده علت اولی که بخش عمده ای ازمرگ ها رابه خود اختصاص داده ملاک مناسبی می باشد.

توزیع علل فوت درجامعه، در بسیاری از موارد، نشان دهنده توزیع عوامل خطر مرگ در جامعه است. درواقع با شناسایی توزیع علل فوت، مراجعه های متنوع برای کاهش عوامل خطر شکل می گیرد.

جدول توزیع علل فوت فوت شدگان روستای رزجرد ۱۳۹۱-۱۳۹۰

علت

تعداد

درصد

بیماری  های قلبی وعروقی

۸

۴۰

کهولت سن

۶

۳۰

سرطان

۳

۱۵

بیماری های حول تولد

۲

۱۰

نا معلوم

۱

۵

جمع کل 

۲۰

۱۰۰

بیماریهای قلبی با ۴۰ درصد به عنوان اولین علت مرگ و میر ، کهولت سن با ۳۰ درصد در رده دوم قرار دارد و سومین علت فوت در روستا، سرطان با ۱۵ درصد می باشد.

جدول توزیع جنسیت فوت شدگان روستای رزجرد ۱۳۹۱-۱۳۹۰

جنسیت 

تعداد

درصد

مرد

۸

۴۰

زن

۱۲

۶۰

جمع کل 

۲۰

۱۰۰

مردان ۴۰ درصد و زنان ۶۰ درصد فوت شدگان را شامل بودند.

جدول توزیع مکان وقوع فوت، فوت شدگان در روستای رزجرد ۱۳۹۱-۱۳۹۰

مکان فوت 

تعداد

درصد

بیمارستان

۷

۳۵

منزل

۱۲

۶۰

سایر

۱

۵

جمع کل 

۲۰

۱۰۰

۶۰ درصد مرگ و میر در منزل، ۳۵ درصد در بیمارستان و ۵ درصد در سایر مکانها اتفاق افتاده است.

جدول توزیع سال فوت، فوت شدگان در روستای رزجرد ۱۳۹۱-۱۳۹۰

سال فوت

تعداد

درصد

۱۳۹۰

۱۰

۵۰

۱۳۹۱

۱۰

۵۰

جمع کل 

۲۰

۱۰۰

تعداد مرگ و میر در هر دو سال برابر و در هر سال ۱۰ مورد می باشد.

جدول توزیع گروه سنی، فوت شدگان در روستای رزجرد ۱۳۹۱-۱۳۹۰

گروه سنی

تعداد

درصد

مرده زایی

۲

۱۰

زیریکماه

۰

۰

یکماه تا۵ سال

۰

۰

۵-۱۴سال

۰

۰

۱۵-۱۹سال

۰

۰

۲۰-۲۹سال

۰

۰

۳۰-۳۹سال

۱

۵

۴۰-۴۹سال

۲

۱۰

۵۰-۵۹سال

۱

۵

۶۰-۶۹سال

۰

۰

۷۰سال وبالاتر

۱۴

۷۰

جمع کل 

۲۰

۱۰۰

جدول توزیع گروه سنی، فوت شدگان در روستای رزجرد ۱۳۹۱-۱۳۹۰
گروه سنی تعداد درصد
جمع کل ۲۰ ۱۰۰
زیر ۵۰ سال ۵ ۲۵
۵۰-۶۹ سال ۱ ۵
۷۰ سال و بالاتر ۱۴ ۷۰

۲۵ درصد از فوت شدگان زیر ۵۰ سال سن داشته اند و ۵ درصد بین ۵۰ تا ۶۹ سال و ۷۰ درصد نیز در سن بالاتر از ۷۰ سال درگذشته اند.

فعالیت های پنج سال اخیر شورای اسلامی و دهیاری روستا

دهیار و اعضای محترم شورای اسلامی روستا طی گزارشی که در مسجد امام حسن مجتبی (ع) در روز عید سعید فطر و در حضور جمع کثیری از اهالی روستا ارائه نمودند اهم فعالیت های این دو نهاد را که بسیاری از آن ها با همکاری اهالی محترم  روستا انجام شده است، به شرح زیر عنوان نمودند:…نمایش مطلب

خروج