شعر «شال جیرنگنون» یکی از سروده های آقای رمضان خوئینی است که به مناسبت شب چله (یلدا) توسط گروهی به سرپرستی آقای خلیل اکبرشاهی، هم خوانی شده است.

گروه هم خوانی شعر تاتی به گویش ززی یردی با نام «شال جیرنگنون»

گروه هم خوانی شعر تاتی به گویش ززی یردی با نام «شال جیرنگنون»

«شال جیرنگنون» در رزجرد، سنتی دیرین بوده است که افراد به پشت بام یا پشت در خانه های اهالی می رفتند و از باجه های پشت بام و یا از لای در خانه، کیسه ای همراه با دنباله ای از شال های به هم گره خورده را به داخل خانه می انداختند و ضمن تلاش برای ناشناس ماندن، با صداهایی خاص، صاحب خانه را متوجه حضور خود می کردند، صاحبخانه که منتظر آویختن چنین شال هایی بود، به محض مشاهده، آنچه را که در نظر داشت، در کیسه می ریخت و با تکان دادن شال، صاحب شال را آگاه می کرد که آن را بالا کشیده و هدیه خود را بگیرد.

شال جیرنگنون

صدا ما صدا ما
بونَ صدای پا ما
بُرارِی یادِم کَت
کیسیت اوئیرِ پابا

شال جیرنگنونِ اَمشو
شبچَرهَ خُورونِ اَمشو

اَکون ور؟ اَشکا شیم؟
اِشکی بونا رَ جُو شیم؟
سنگلاق یا لُوجو
دَردِه یا پَسَّگا شیم؟

شال جیرنگنونِ اَمشو
شبچَرهَ خُورونِ اَمشو

تَپِّلی اونوَرَنگَن
تُوتُونه کیسه جیرَنگَن
خُردیکِ پیلیشا رَه
شال جیرنگنون یادَنگن

شال جیرنگنونِ اَمشو
شبچَرهَ خُورونِ اَمشو

چُکُنین بَلَ با بادوم
حَلَه دو سُه جا دَه موشوم
بادوم نِدارین کشمش
یه چیّ هادین بَلَه شوم

شال جیرنگنونِ اَمشو
شبچَرهَ خُورونِ اَمشو

دیَه نِدارِه توفیر
کیسیم دَسِمَ هائیر
کَندولَه لُکَّه اوئیر
کشمش چُکُن یه قَلبیر

شال جیرنگنونِ اَمشو
شبچَرهَ خُورونِ اَمشو

اُقُر بخیر عموقلی
چیته چی چُکُرد بیبُقلی
کیسیت چِرَه خالیه
جون نِمیره بیبُقلی

شال جیرنگنونِ اَمشو
شبچَرهَ خُورونِ اَمشو

این سالا قریب سالیِ
بُنّا رَه کیسا خالیِ
یادش بخیر قدیما
اَما رَه مِداندَ مالا
هر باجه‌ای شال مَنگیم
هر دری مونَ مَنگیم
چما رَه گِرَکوناشون
اُوِنگَ کِشمِشاشون
چُمُئُردُنده یِه اُوکش
داد مِزیندَه، جو کش

شال جیرَنگنون بُه این شو
شبچَرهَ خُورون بُه این شو

گروه هم خوانی

آقایان نریمان گالش آقایی، خلیل اکبرشاهی، رضا عاقله، امین بخشی، مهدی عاقله، مجید اکبرشاهی (تقی غدیر)، محمد اکبرشاهی (فتاح) و آقای علیرضا امیراحمدی

همچنین از آقایان علی نقی اکبرشاهی، حامد مرادی و امیر علی اکبر بیک که در این خصوص زحمت کشیدند، قدردانی می شود.

لینک دانلود