خیابان ولی عصر

ورودی اصلی روستا که پیش از این جاده ای با آسفالت نامناسب و کم عرض بوده و به ورودی روستا جلوه ای نامناسب داده بود با تلاش مسئولین روستا بویژه دهیار جدید پس از تعریض، و جدول بندی، آسفالت شد.

اینک این جاده به بلواری عریض تبدیل شده و مطمئنا رفت و آمد در آن طی زمستان ها که همیشه یکی از مشکلات اهالی روستا به شمار می رفت به آسانی صورت خواهد گرفت