با سلام و احترام

از اهالی محترم دعوت می شود در جلسه «مشورت با اهالی در خصوص قرارداد #اوقاف» شرکت فرمایند.
موضوع: مشورت با اهالی در خصوص قرارداد اوقاف
زمان: ۱۸ دی ماه ۱۳۹۶ (امشب)
بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: #مسجد امام حسن مجتبی (ع)

با تشکر

#شورای اسلامی روستای #رزجرد

حضور کلیه زیواردارها، الزامی است