#تسلیت

🗓 یک‌شنبه، ١ دی ۱۳۹۸

⚫️ درگذشت مرحوم محمدحسین #راستپور

را به خانواده و بستگان محترمشان و اهالی گرامی، تسلیت می‌گوییم.

🆑 @Zeziyard