برفی که از دیشب آغاز شده است امروز رزجرد را کاملاً سفید پوش کرد، اولین برف امسال در رزجرد که بارش آن همچنان ادامه دارد به بیش از ۸ سانیتیمتر رسیده است.

نمای خیابان ولی عصر در اولین برف سال 92

نمای خیابان ولی عصر در اولین برف سال ۹۲