کانال رسمی شورای اسلامی روستای رزجرد در تلگرام به آدرس زیر راه اندازی شد.

https://telegram.me/razjerd

با توجه به افزایش استفاده از تلگرام در کشور و استفاده ی رو به افزایش آن در بین اهالی روستا، شورای اسلامی روستا نیز اقدام به راه اندازی کانال رسمی در این شبکه نموده اند.

در زیر، پیام رئیس محترم شورای اسلامی و هدف از ایجاد این کانال را می خوانیم:

«سلام ضمن خیر مقدم به عزیزان
این کانال جهت اطلاع رسانی و آگاه نمودن اهالی از روند کارهای در دست اقدام روستا ایجاد شده است امیدواریم مثمر ثمر واقع گردد.

با تشکر شورای اسلامی روستای رزجرد»

https://telegram.me/razjerd