#ورزشی

⚽️ #لیگ_فوتبال_رزجرد فصل ٩۶-٩٧

🗓 جمعه ۲۲ دی ١٣٩۶

۹️⃣ هفته #نهم

📝 نتایج

#آبشار ۶ #چل_چل ٣

#شهید_زهیر ۴ #آ_اس_رم ٠

#کابینت_خانه_من ۶ #نوجوانان ٠

#ستارگان_قدیم ٣ #پرشین_گلف ۶

🆑 @Zeziyard