#ورزشی

#لیگ_فوتبال_رزجرد فصل ٩۶-٩٧
🔟#نتایج_هفته_دهم
🗓جمعه ٢٩ دی ١٣٩۶

#شهیدزهیر ١٠
#چل_چل ١

#کابینت_خانه_من ٣
#آبشار ٢

#نوجوانان ٧
#ستارگان_قدیم ٣

#پرشین_گلف ۴
#آ_اس_رم ١

🆑 @Zeziyard