جشنواره وب سایت های ایران از معتبرترین جشنواره های حوزه فناوری اطلاعات است که تاکنون چهار دوره آن از سال ۱۳۸۷ توسط پایگاه خبری وب سایت های ایران به همراه گروهی از فعالان و متخصصین حوزه وب در ایران برگزار گردیده است.

امسال نیز پنجمین دوره جشنواره برگزار خواهد شد و وب سایت های ایرانی در گروه های مختلف به رقابت خواهند پرداخت اما به دلیل عدم  وجود گروه مناسب برای رقابت وب سایت هایی چون «ززی یرد» تصمیم گرفتیم در این دوره شرکت نکنیم.

البته در این خصوص طی مکاتبه ای از شورای سیاستگذاری جشنواره درخواست شد که گروه «وب سایت های روستایی» ایجاد شود تا وب سایت های روستایی بتوانند در رقابتی عادلانه شرکت کنند. اما مسئولین جشنواره تصمیم گیری در این خصوص را به جشنواره ششم موکول کرده اند.