به اطلاع اهالی محترم می رساند، سرویس جدید ADSL با مشخصات زیر در #مخابرات #رزجرد ارائه می شود:

سرعت: ۵۱۲ بیت در ثانیه (غیراشتراکی که گاهی سرعت آن به ۲ مگابیت در ثانیه می رسد)

حجم: ۱۰ گیگابایت

هزینه ماهیانه: ۶ هزار تومان

نوع پرداخت: پس پرداخت (بر روی قبض آخر دوره محاسبه خواهد شد)

لازم به یادآوری است اهالی از این پس جهت استفاده از خدمات ADSL به مخابرات #رزجرد مراجعه نمایند و نیاز به مراجعه حضوری به مرکز مخابرات شهر محمدیه (زیباشهر) نمی باشد.